Notes, Beats & Bars

Met Notes, Beats & Bars vertalen jongeren met diverse culturele achtergronden uit verschillende wijken in Den Haag maatschappelijke thema’s naar rapteksten. Muziek krijgt vorm tijdens jamsessies met rappers van het Haags HipHop Centrum en musici van het Residentie Orkest. Vanuit een verkennend samenspel wordt muziek en tekst geschreven. Het resultaat is een spannende uitwisseling tussen rap en klassieke muziek, inspelend op zeer actuele thematiek.

"Muziek is een eerlijke uiting van emotie. Het is een heel goed verbindend middel."

- D.Chesron - Rapper Haags HipHop Centrum

Wij en onze partner Rabobank zijn trots dat Notes Beats & Bars optrad tijdens het event The Hague Inspired. Musici van het Residentie Orkest en rappers van Haags Hiphop Centrum maakten samen een track over het actuele thema polarisatie. Een perfecte match met de ambitie van Rabobank 'Growing a better world together'. En een link naar The Hague Inspired, dat ondernemend Den Haag en Haagse werkgevers graag inspireert en een boost wil geven aan de stad Den Haag.

CONTACT

Rabobank regio Den Haag is de corporate partner van SYMPHONY 2030